Man vil ofte have en idé om at et nybygget hus er helt tip top, og der er ingen problemer med udluftning, materialer osv. Sådan forholder det sig desværre sjældent, og du kan sagtens risikere at havne i et nybyggeri med dårligt indeklima.

I dag oplever mange der flytter ind i nybyg at luften kan være særligt tør, hvilket er det modsatte problem af hvad man kan opleve i ældre huse hvor der kan være meget fugt.

Indeklima i nyt hus

Indeklimaet i et nyt hus kan blive påvirket af mange forskellige faktorer, og det er også forskelligt hvad problemet er, alt efter om du oplever fugtigt indeklima eller tørt indeklima.

I nybyg kan det dog ofte være problemer med tørt indeklima, hvilket skyldes at man byggematerialer – især beton som bruges meget – er så tæt-lukkende at det kan være svært at få nok luftgennemstrømning.

Du kan også opleve indeklimaet som fugtigt i et nybyggeri, da der kan være lavet fejl i bygningen der gør at vand og fugt kan trænge ind. Herunder kan du læse mere om hvad du kan gøre i begge tilfælde for at udbedre det.

Tørt indeklima

Når indeklimaet er tørt, så vil du måske opleve det ved at du begynder at hoste mere eller synes det er mærkeligt at trække vejret, fordi du bliver tør i halsen.

Du kan løse det tørre indeklima ved at sørger for god udluftning og gennemtræk – det er altid en god idé. Derudover kan du benytte dig at en luftfugter der skaber mere fugt i luften der er indendørs, og dermed giver et bedre indeklima.

Fugtigt indeklima

Et fugtigt indeklima opstår ofte hvis der er dårlig udluftning på dit badeværelse og i køkkenet, eller hvis du hænge meget vasketøj til tørre indendørs uden at lufte ud. Det kan også skyldes fejl i byggeriet der gør at vand og fugt kan trænge ind.

Du kan løse et fugtigt indeklima ved at lufte godt og grundigt ud, gerne med gennemtræk, dagligt. Skyldes det fugtige indeklima fejl og utætheder i bygningen, så skal disse selvfølgelig udbedres hurtigst muligt.

Både et tørt og fugtigt indeklima kan være påvirket af et dårligt ventilationssystem, og derfor er det vigtigt at få tjekket dit ventilationssystem jævnligt, så du ved om det køre korrekt. Bor du til leje skal du bede din udlejer om at tjekke ventilationsanlægget og undersøge om filteret skal skiftes. Ventilationsfilteret skal udskiftes jævnligt, uanset hvilken type anlæg du har, vigtigt er det dog at bruge et Genvex filter til dit Genvex anlæg, et Nilan filter til dit Nilan anlæg osv.